O nama

Turistička agencija “ATLAS – TOURS “osnovana je januara, 2005. god. kao sastavni dio istoimenog d.o.o. u Podgorici, sa sjedištem u Bulevaru Sv. Petra Cetinjskog br. 15. Agencija je nastala kao rezultat rada i dugogodišnjeg agencijskog iskustva.

Ono čime se agencija može pohvaliti je raznovrsnost turističke ponude koja se ogleda u uspješnom organizovanju putovanja u inostranstvo, seminara, naučnih skupova, đačkih ekskurzija, transfera, smještaja, izleta, sa posebnim senzibilitetom za različitosti kada su u pitanju zahtjevi i potrebe korisnika.kancelarija.

Dobra komunikacija i sigurnost poslovanja sa ino-partnerima omogućavaju nam prepoznatljivost i zdravu konkurentnost u turističkoj ponudi.

U našem poslovanju akcenat je stavljen na bezbjednost korisnika usluga, poštovanju njihove privatnosti, obezbjeđivanju posebnih pogodnosti pri plaćanju sa krajnim ciljem da korisnik bude zadovoljan i da nam se iznova vraća. Kvalitet rada ove agencije procijenićete koristeći naše usluge, a dodatni kvalitet biće vaše učešce u kreiranju ponude.

Licenca Ministarstva turizma broj 30

Više od 10 godina iskustva!
Stotine organizovanih tura i aranžmana
Zadovoljni klijenti koji se uvijek vraćaju