Trebinje jednodnevni izlet

Polazak izleta u periodu od 16 do 19.05.2022.

Program na bazi 18 učenika - minibus / kombi


RADOVIĆI - TREBINJE - RADOVIĆI

1. dan

Polazak ispred škole u ranim jutarnjim časovima. Vožnja do Trebinja . Razgledanje grada uz pratnju vodiča: izletište Crkvina sa Hercegovačkom Gračanicom, manastir Tvrdoš, muzej Hercegovine u starom gradu, obilazak grada sa znamenitostima...Ručak. Slobodno vrijeme za individualno razgledanje grada do 16 časova. Polazak za Radoviće. Dolazak u večernjim časovima.
Kraj usluga

CIJENA ARANŽMANA IZNOSI EURA PO UČENIKU

U cijenu je uračunato :

  • Prevoz turističkim autobusom
  • Ulaznice za lokalitete
  • Troškovi nastavnika pratilaca učenika
  • Organizacija i usluge vodiča

U cijenu nije uračunato:

  • Individualni troškovi

ZA OVAJ PROGRAM VAŽI IZVOD IZ OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE „ATLAS TOURS“ LICENCA TOUR-OPERATOR Br. 30 / od 30.04.2005 godine.